Inloggen mijn CV

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
No Title
cv: 2566

  Reageer per email op dit CV.
  Bel ons direct voor bemiddeling.

Functie: Advies | ondersteuning
Beschikbaar per direct
Zoekt: Opdracht
Opleiding:

- Opleiding Elektronica / informatica.

- Cursussen Beveiliging van netwerken; Barcode in de logistiek; communicatie ontwikkelingen; EDI; gegevens definitie methode; integrated services digital network; informatie centrum; informatie analyse; kantoorautomatisering; logistiek in administratieve processen; netwerken; structured knowledge engineering; strategische informatie systemen planning; ITIL; Prince2; SAP overview en FI / CO.

Vakkennis:

- Specifiek Pragmatisch in:Informatie Planning | Quick Check ICT;ICT beheer (ITIL);intermediair gebruikers en specialisten;projectleiding | interim | coach.

Ervaring:

2004 Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Implementeren van zes beheerprocessen (IM, PM, CM, C&AM, RM/LM, SecM; tool TOPdesk) voor het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Noord-Brabant.

Hivos
Interim voor het hoofd ICT tijdens diens ziekte.Implementeren van de aanbevelingen uit voornoemd rapport: w.o. implementatie van zeven beheerprocessen (IM, PM, CM, C&AM, SLM, SecM, CP; tool zelf ontwikkeld).ConcipiŽren van een rapport, op basis van interviews, met daarin aanbevelingen voor de (personele) inrichting van ICT. Dit met als doel dat Hivos op ICT-gebied gestructureerd (procesmatig) wordt ondersteund in zowel beleidsmatig- als in operationeel opzicht.

Motiv
Hulp bij de professionalisering van hun service organisatie en evaluatie van SLA's m.b.t. 'security' componenten bij een aantal klanten. Aanbeveling voor de herinrichting van de 'servicedesk' en vastleggen van de procedures voor drie beheerprocessen IM, PM, C&AM; tool zelf ontwikkeld).

Parity Solutions
Ontwikkeling, realisatie en marketing van de 'Partity Check'. Deze geeft snel een betrouwbaar overzicht van hoe het er met het beheer van de informatiesystemen binnen een organisatie voor staat. Dat overzicht stelt een bedrijf / organisatie in staat de wezenlijke relatie tussen informatiesystemen en bedrijfsdoelen te evalueren, knelpunten in de informatievoorziening te identificeren en waar nodig acties ter verbetering te plannen.

Universiteit Utrecht
Onderzoek naar de doelmatigheid van de afdeling IT (onderdeel van de afdeling Infrastructurele Dienst Centrumgebied; facilitaire zaken) van de Faculteit Sociale Wetenschappen. De opdracht was om na te gaan of de afdeling IT met de (huidige) bezetting, nu en in de komende tijd zou kunnen voldoen aan de afspraken met de klant (gebruikers) ten aanzien van het IT service niveau (op basis van een SLA).

Essent
Projectadvies en ondersteuning (coach) bij Configuration & Asset Management (tool Assyst) voor de gefuseerde bedrijven Mega-Limburg/PNEM en EDON.De scope werd in eerste instantie bepaald door direct vereiste informatie. In een later stadium werd de CBDB uitgebreid met informatie die gewenst was (nice to have). De focus was in eerste instantie gericht op ondersteuning van beheerprocessen. In een later stadium werden die uitgebreid met configuration & asset management. De gewenste opzet werd afgezet tegen de actuele werkwijze en op basis van daarvan werd een stappenplan opgesteld om integratie te realiseren. Binnen dit project werden de volgende fasen onderscheiden:∑ inventarisatie m.b.t. actuele situatie,∑ inventarisatie m.b.t de gewenste situatie,∑ stappen plan en uitvoering daarvan.

2000 Interpay
Advies en ondersteuning bij de implementatie van vijf beheerprocessen (IM, PM, CM, C&AM, CP; tool Peregrine).

Gemeente Deventer
Advies en ondersteuning bij het millennium project.

Rever, vakhandel kantoorartikelen
Quickscan van hun organisatie en de automatiseringsafdeling.

(Pink)RoCCade Megaplex
Advies en ondersteuning bij de implementatie van zes beheerprocessen (IM, PM, CM, C&AM, CostM, CP; tool ISIC(?)).Projectleider voor de migratie van printers (IBM, Siemens) naar lokatie Apeldoorn-Noord, hetzelfde voor de load op basis van cartridges, van CSC naar RoCCade Megaplex LSS.Onderzoek naar lijnverbinding van CSC naar RoCCade Megaplex LSS voor het overhalen van die load (w.o. die van Raet RPS).Planning voor de migratie distributie van output Raet RPS naar het TNT Post GroepOpstellen van een∑ raamwerk voor SLA's∑ informatieplan,∑ projectplan voor de implementatie van SAP op basis van Prince2∑ plan voor uitwijk naar het RIOS in Heerlen.Joint Requirements Planning m.b.t. optimaliseren van de 'printstraten'.

Diagram Technische Automatisering
Wegens ziekte van de directeur heb ik al zijn taken voor zes maanden waargenomen. In die tijd heb ik de banden met de bestaande klanten weer aangehaald wat resulteerde in een volle portefeuille met opdrachten, w.o.oplevering van een nieuwe versie van het Registratie Systeem in opdracht van het ministerie van VWS voor 240 gemeenten en installatie van het systeem bij die gemeenten.Hetzelfde voor Vluchtelingenwerk Nederland (150 licenties) inclusief een module voor asielzoekers en gezinshereniging.Opleveren van een programma met on line hulp, voor 600 gemeenten, voor het verwerken van hun jaarcijfers met betrekking tot nieuwkomers.

Dedicate Information Technology Services
Advisering en ondersteuning bij het opzetten van een raamwerk voor support - ITIL -Interim manager voor hun Young Management Trainee Pool, bestaande uit 20 trainees.Ondersteunen van consultants bij informatie planningstrajecten en beheer concepten.Opstellen van een informatie plan en een plan voor de implementatie van management informatie systemen voor het ministerie van 'Planning & Investment' in Vietnam in opdracht van de Europese Unie.

1995 Philip Morris International (Headquarters)
Opzetten van een raamwerk voor beheerprocessen (IM, PM, CM, C&AM; tool Peregrine) voor het hele concern en de aanzet tot implementatie daarvan voor de kantoren en fabrieken in AustraliŽ, Duitsland, Nederland, de USA en Zwitserland.

Schouten, advocatenkantoor
Advisering inzake hard- en software -LAN- en instructie van gebruikers.

Rijks Geologische Dienst
Advisering inzake een technische oplossing voor de interne communicatie en voor de communicatie tussen hun diverse kantoren.

Stichting Sociaal Fonds Bouwnijverheid
Informatieanalyse voor hun basis registratiesysteem.

Honeywell CCC
Strategische planning informatiesystemen voor het hele bedrijf: -administratieve-, logistieke-, plannings-, informatie / bestuur-, productie- en ontwikkel- & ontwerp systemen; projectleider.Training van automatiseringspersoneel en management.

FOCWA, Hoofdkantoor schade sector automobielbedrijven
Strategische planning informatiesystemen; projectleider.Voorbereiding gedetailleerd ontwerp databases.Advisering inzake aanschaf hard- en software (LAN) en advisering bij de realisatie.

1990 Tetterode Nederland, groothandel
In het kader van hun kantoorautomatisering voorbereiden van gebruikers op de migratie Wang/DEC; projectleider en het opzetten van e-mail voor de buitendienst; projectleider.Ontwerp en realisatie barcoding / EDI; projectleider.Ontwerp en realisatie codering voor een deel van het logistieke systeemImplementatie plannings-, management informatie-, en service order registratiesysteem; projectleider.Reorganisatie van de afdeling Computer verwerking & beheer; interim manager.

Rabobank Nederland; directoraat effecten
Ontwerp en realisatie gebruikers-acceptatietest; directe participatie in het testtraject, met daaraan gekoppeld het ontwerp voor administratieve procedures en verzorgen van handboeken; projectleider.Ontwerp en realisatie van een management informatiesysteem; projectleider.

Ziekenfonds Spaarneland
Advisering inzake centrale- versus decentrale ontwikkeling van systemen.

Universiteit Twente
Advies inzake gegevens management.

Hooge Huys, verzekeringen
Opzetten van een informatiecentrum; projectleider.Adviseren inzake koppeling van hun netwerk met dat van Ubo verzekeringen.Verzorgen van selecties voor automatiseringspersoneel.Instrueren en adviseren van gebruikers.

Comprimo Engineers & contractors, ingenieursbureau
Opzetten van een informatiecentrum, projectleider.Advisering inzake opzet en beheer van netwerken.Verzorgen van selecties voor automatiseringspersoneel.

Wiver, groothandel
Advisering inzake aanschaf hard- en software en ontwerp / realisatie database.

Aluchemie, chemische industrie
Audit van hun automatiseringsafdeling.

Brabers & partners, advocatenkantoor
Planning informatie traject en ontwerp / realisatie database.

Van Es, groothandel
Ontwerp / realisatie database.

Mennema, accountants
Planning informatietrajectAdvisering inzake aanschaf hard- en software en mede verzorgen van cursussen financiŽle administratie, tekstverwerking en databases.

UBO verzekeringen
Advisering inzake koppeling met centrale systemen van hun partner.

Bakker & Olthof, netwerk specialisten
Verzorgen van een cursus netwerken, theorie & praktijk.

NMB Bank, directoraat buitenland
Werkzaam in het informatiecentrum als consultant.

Vereniging voor de Effectenhandel, secretariaat
Advisering inzake kantoorautomatisering en m.b.t. de aanschaf hard- en software.Ontwerp en realisatie van een mailing applicatie.

Delta Lloyd, verzekeringen
Verzorgen van een cursus tekstverwerking, database en spreadsheet en begeleiden van gebruikers bij de introductie van een LAN.

Joss, journalistic services
Begeleiden van gebruikers bij de introductie van een LAN en verzorgen van een cursus tekstverwerking.

CdF Chimie, groothandel in chemische producten
Advisering inzake hun kantoorautomatisering.Realisatie tekstverwerkingomgeving.Instrueren van gebruikers.

Prof. Boogaardt, consultancy
Advisering inzake management informatiesysteem en advisering inzake aanschaf van hard- en software.

Admedia. Intermediair advertenties VNU
Audit migratie Wang tekstverwerkers.

Estip, international advertisement sellers
Realisatie tekstverwerking op pc's en advies m.b.t. het beheer van hun documenten.

Sotheby's / Mak van Waay
Advisering inzake gegevensbeheer en aanschaf van hard- en software.

1985 Trasco, ingenieursbureau
Advisering inzake automatisering van de financiŽle administratie en de ontwerp afdeling (ontwerp van windmolens).


Multi Media

Periode 1993 - 1995 voor onderstaande opdrachtgevers
Opdrachtgever Ministerie van Landbouw, Natuurbehoud en Visserij
Werkzaamheden Vooronderzoek en ontwerp voor een determinatie systeem voor bedreigde diersoorten, de 'CITES lijst' .

Zilveren Kruis
Voorstel en ontwerp multimedia productie; bedrijfspresentatie.

VEWIN
Voorstel en ontwerp multimedia productie, kern van bedrijfspresentatie met additionele informatie per aangesloten waterleidingbedrijf.

WAPROG
Voorstel multimedia bedrijfspresentatie.

WB Europoort
Voorstel multimedia bedrijfspresentatie.


cv: 2566

  Reageer per email op dit CV.
  Bel ons direct voor bemiddeling.


zondag, 03-03-2024, 05:54:05