Inloggen mijn CV

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
No Title
cv: 2710

  Reageer per email op dit CV.
  Bel ons direct voor bemiddeling.

Functie: Projectleider
Beschikbaar maand opzegtermijn
Zoekt: Management opdracht
Opleiding:

05-79 MAVO
05-84 MEAO Bedrijfseconomische richting
06-85 HEAO-Bedrijfs Informatica (dagopleiding)
05-91 HEAO-Bedrijfs Informatica (avond-opleiding)vakken:Systeem Analyse Bedrijfseconomie Simulatie Bestands Organisatie/SQL PTV Administratieve Organisatie Management Management Informatiesystemen Operationele Research

Huidige studie Erasmus-Universiteit Bedrijfseconomie (avondopleiding)Momenteel in de afrondende fase.

Vakkennis:

08-90 Beginners-cursus AS-400.
09-90 Schrijven van handleidingen
04-92 Test management
11-92 PBS-PDS Beheerssyteem voor overzetten van wijzigingen
02-93 Inleiding Client Server
07-93 Work flow management in praktijk
09-93 COSA Workflow Administrator Seminar
03-93 Data Warehouse Game
07-95 HX-2 AMBI - Inrichten beheersorganisaties op basis van ITIL methodiek
01-98 SAP – SAP020 SAP R/3 Review
01-98 SAP – SAP050 Basic Technology
02-98 SAP – SAP040 SAP Architectuur/-Integratie
02-98 SAP – CA705 Inleiding Report Painter/Writer
02-98 SAP – AC010 Financial/Management Acc & Reporting
03-98 SAP – CA010 Bevoegdhedenconcept
04-98 SAP – BC400 Inleiding ABAP/4 Development
04-98 SAP – SAPPL Applicatiebeheer SAP R/3
05-98 SAP – BC310 TCC Windows NT/Oracle
05-98 SAP – LO930 Logistics Information Systems
06-01 SAP – HR050 Introductie tot SAP Human Resources
06-01 SAP – HR305 Configuratie van Masterdata
06-01 SAP – HR505 Organisational management
07-02 Certificering SAP-HR
04-03 SAP-ASAP Implementatie en tools opleiding
04-03 Basis cursus Pensioenen

Ervaring:

periode Juli 2001- September 2002
werkgever Arinso NL
Gedetacheerd bij opdrachtgever KLM
project KLM HR Payroll project inclusief nazorg
rol/functie Projectmanager
werkzaamheden Aansturing van/Eindverantwoordelijkheid over het projectteam Arinso Deelname in Stuurgroepoverleg.Coördinatie van de conversie van de Euro.Voorzitterschap in diverse werkgroepen.Opzetten van de beheersorganisatie.Opzetten en uitvoering geven aan Changemanagement.

periode Oktober 2002 – April 2003
werkgever Arinso NL
Gedetacheerd bij opdrachtgever Universiteit van Utrecht
project Opzetten/coördineren beheersorganisatie structuurSAP conversie projectRelease wissel
rol/functie SAP HR-Projectleider Universiteit van Utrecht
werkzaamheden Aansturing geven aan de beheersorganisatie SAP HRAansturing van/Eindverantwoordelijkheid over SAP conversie project.Aansturing van/Eindverantwoordelijkheid over Releasewissel Deelnemen aan verschillende overleggen (oa Stuurgroep overleg).Eindverantwoording naar Directeur CTA op SAP HR-/automatiseringsgebied.

Periode April 2003 – heden
werkgever Arinso NL
Gedetacheerd bij opdrachtgever AKZO/APF en Volvo pensioen fonds
project Onderzoek naar mogelijkheden BPO voor AKZO/APF en Volvo
rol/functie
werkzaamheden Onderzoek naar mogelijkheden BPO voor AKZO/APFen Volvo.Onderzocht wordt op welke wijze BPO kan plaats vinden en wat hiervoor benodigd is.

Periode April 2003 – heden
werkgever Arinso NL
Gedetacheerd bij opdrachtgever Intern
project Schrijven Request for proposal en pre-sales activiteiten
rol/functie
werkzaamheden Onderzoeken mogelijkheden bij nieuwe en bestaande klanten en schrijven van Request for proposal voor klanten.

periode 01/06/1999 – 31/05/2001
werkgever KPN\BU Carrier Services\Billing Center.
rol/functie System Coördinator
werkzaamheden Initiëren en coördineren van Incidentmanagement\ProbleemmanagementAutorisatie beheer opzetten en onderhouden in een aantal maatwerk Whole Sale Billing systemenSysteemverantwoordelijkheid voor een aantal Wholes Sale Billing Systemen Adviseren management over ontwikkelingen op IT gebied.Coördineren en begeleiden van veranderings-processen.Verantwoordelijkheid voor de implementatie en aansturing van een aantal nieuwe diensten in de systemen.Adviserende verantwoordelijkheid naar de productie medewerkers binnen Billing-center.

periode 01/07/1998-31/05/1999
werkgever KPN\ESN
rol/functie SAP R/3 Consultant
werkzaamheden Leiding geven aan één of meerdere teams van medewerkers bij de klant.Opzetten van beheersorganisaties bij de klant.Het geven van advies inzake SAP functionaliteit aan gebruikers/opdrachtgevers over het beheer van het SAP-systeem.Voorbereiden en invoeren van een nieuw SAP (deel)-systeem bij de klant.Contacten onderhouden met de klant over het te volgen beleid op het gebied van beheer.Initiëren van projecten en deel nemen in projecten om bedrijfsprocessen bij de klant te verbeteren.

periode 01/02/1996 –30/06/1998
werkgever Sucrea
rol/functie Hoofd Bureau Automatisering.
werkzaamheden Aansturing van medewerkers bureau automatisering.Systeemverantwoordelijkheid SAP R3. (MM, PP, FI-CO, SD)In kaart brengen en onderhouden van de bedrijfsprocessen van de organisatie (Administratieve Organisatie) en deze vertalen naar SAP R3 via customizing.Opmaken en aanpassen van Functionele documentatie op basis van wijzigingen in de bedrijfsprocessen in de organisatie. Vertalen van de managementinformatie behoefte naar concrete informatie. Autorisatie beheer opzetten en onderhouden in SAP R3.Proceseigenaarschap van de module Productieplanning in SAP R3. Verantwoordelijk voor automatiseringsbeleid binnen de organisatie.Eindverantwoordelijkheid voor kantoorautomatisering.Adviseren over en controle op Service Level Agreements met externe dienstverleners.Adviseren management over ontwikkelingen op IT gebied.Inrichting van EDI binnen SAP.

periode 01/02/1991-31/01/1996
Werkgever Ministerie van Defensie
rol/functie Senior Informatie Adviseur
Werkzaamheden Leveren van een bijdrage aan het informatie- en automatiserings-plan.Functioneel informatiebeheer van Logistieke systemen (Systemen welke de totale logistieke keten van Directie Materieel KL afdekken).Het initiëren en verzorgen van Management Informatie.Coördineren en begeleiden van veranderings-processen.Projectleider van een project waarin re-engenering van een logistiek NATO-systeem is toegepast. Informatie analyse (via JAD/RAD methode) in het project ter ontwikkeling van het logistiek client-server systeem Onderhouds-Behoeftebepaling en Verwerwervings Traject (OBVT). (Dit betrof een vijfjarig project waarin ik de informatie analist /proces expert functie heb bekleed)

Periode 1990-1991
Werkgever Glaxo
rol/functie Medewerker Information Systems
Werkzaamheden Onderhoud en installatie van Pc’s.

Periode 1989-1990
Werkgever Ahrend Verkoopmaatschappij Ned.
rol/functie Medewerker Automatisering
Werkzaamheden ApplicatiebeheerSchrijven van handleidingen Meelopen in een projectgroep

Periode 1988-1989
Werkgever Ahrend Verkoopmaatschappij Ned.
rol/functie Debiteurenadministrateur
Werkzaamheden Bijhouden Debiteuren administratie.

Periode 1988
Werkgever Zwolsche Algemene
rol/functie Administratief medewerker
Werkzaamheden Administratieve activiteiten bij intake van ziektekostenpolissen

Periode 1987-1988
Werkgever Rabobank Nederland
rol/functie Administratief medewerker
Werkzaamheden Administratieve werkzaamheden op de effecten administratie

Periode 1986-1987
Werkgever Militaire Dienst
rol/functie Hulp Administrateur
Werkzaamheden Administratie van de compagnie.

Periode 1985-1986
Werkgever Rabobank Nederland
rol/functie Administratief medewerker
Werkzaamheden Administratieve werkzaamheden op de effecten administratie

cv: 2710

  Reageer per email op dit CV.
  Bel ons direct voor bemiddeling.


vrijdag, 21-06-2024, 16:06:06