Inloggen mijn CV

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
No Title
cv: 4443

  Reageer per email op dit CV.
  Bel ons direct voor bemiddeling.

Functie: Consultant
Beschikbaar in overleg
Zoekt: opdracht
Opleiding:

2005 Verkooptraining
2005 SAP BI Academy Modelling & Authorization
2004 SAP BI Academy Data Staging & Extraction
2004 SAP BI Academy Reporting & Analysis
2004 SAP BI Academy Data Warehousing
2002 Prince2 Practitioner (gecertificeerd)
2002 Prince2 Foundation (gecertificeerd)
2002 CAPM - Ideas About
2002 CAPM - Scope fase
2002 CAPM - Denken als Proces
2002 Schatten en begroten in projecten
2002 Presenteren
2001 Projectleiding
2001 Onderhandelen en conflicthantering
2001 Planningstechnieken in projecten
2001 MS Project
2001 Communicatieve vaardigheden
2000 Projectmanagement voor project- en teamleiders

Vakkennis:

tools en applicaties

Cognos Powerplay
Crystal Reports
MS Access
DTS
Cognos Reportnet
Rational Rose
MS Analys Services
Business Objects
TOAD
SAP BW (certificaat)

databases
MS SQL Server
MS Access
Oracle 8i
Informix
dBase
Object Store
methoden en technieken
ster modelleren
business intelligence (bi)
data warehouses
OO ontwerp/ analyse projectleiding
Prince2 (certificaten)
UML
RUP
CMM
programmeer en scripting talen
SQL algemeen
Transact SQL
VB/ VBA
Delphi
C/ C++ COBOL Pascal PL/SQL
Informix 4GL
Assembly
ontwikkel-omgeving
MS Visual Basic
Borland Delphi
MS Visual
Studio
netwerken
TCP/IP
SSL
http
PKI


Ervaring:

mei 2005 - heden
Interpolis (consultant datawarehouse en OLAP)
Ontwikkeling data warehouse en bijbehorende kubussen in Cognos Powerplay
De opdrachtgever brengt een nieuw en complex loondoorbetalingverzekering product op de markt,
waarbij de verzekeraar de gehele zorg van verzuim uit handen van de werkgever neemt.
Hiervoor worden diverse verzekeringssystemen aangepast en worden er nieuwe toepassingen ontwikkeld.
Een deelproject realiseert een nieuw operational data store en een nieuwe data warehouse.
Peter voert de lead engineering over de bouw van het data warehouse en de cognos kubussen.
activiteiten
advies over functionaliteit kubussen,
brononderzoek,
database ontwerp,
bouw ETL processen,
bouw Cognos Powerplay kubussen.
tools
Microsoft SQL Server 2000,
Cognos Powerplay,
Cognos Reportnet,
Microsoft Visio

Juni 2005
Kema (consultant)
Onderhoud rapportages in Crystal Reports op Oracle database.
De rapportages maken kwaliteitscontrole mogelijk op de energie levering door de Nederlandse netwerkleveranciers.
De rapporten maken inzichtelijk hoelang afnemers geen gebruik hebben kunnen maken van elektriciteit.
De rapportages zetten deze feiten af tegen verschillende dimensies, zoals defecte componenten, soorten netwerken, soorten componenten, enz.
activiteiten
implementeren
tools
Crystal Reports, Oracle

Imtech (consultant) april 2005
Inrichten Cognos Reportnet en Cognos Metrics Manager.
activiteiten installeren en inrichten
tools Cognos Reportnet en Cognos Metrics Manager

maart 2005
Hydron (consultant)
Software inspectie database rapportage.
activiteiten
inspectie en rapporteren resultaat
tools
Oracle, PHP, MS Word

oktober 2004 - november 2004
Kema (consultant rapportage en BI)
Onderhouden van rapportages voor de energiebranche.
De rapportages maken kwaliteitscontrole mogelijk op de energie levering door de Nederlandse netwerkleveranciers. De rapporten maken inzichtelijk hoelang afnemers geen gebruik
hebben kunnen maken van elektriciteit.
De rapportages zetten deze feiten af tegen verschillende dimensies, zoals defecte componenten, soorten netwerken, soorten componenten, enz.
activiteiten
onderhoud op bestaande rapporten
tools
Crystal Reports 10, Starteam (configuratie management)

augustus 2004
Kema (consultant rapportage en BI)
Ontwikkelen van een demonstratie ter verbetering van de database structuur ten behoeve van rapportage en BI toepassingen.
Peter demonstreert hoe met een verbeterd database ontwerp op een eenvoudiger wijze rapportages kunnen worden ontwikkeld in Crystal Reports en hoe business intelligence mogelijk wordt.
activiteiten
ontwerpen, omzetten database, bouwen rapportage, maken powerpoint presentatie.
tools
Microsoft Access, Crystal Reports 10, Business Objects, Cognos Powerplay,
Microsoft Analyze Services, Microsoft Powerpoint

mei 2004-juli 2004
Imtech (consultant)
Vertegenwoordiger van gebruikers bij een ICT dienstverlener bij de invoering van een nieuw projecten administratie pakket (Unit 4 Agresso Businness World). Deze vertegenwoordiging heeft onder andere betrekking op:
- Bewaken belangen van het management team
- Testen van de functionaliteit
- Communicatie naar alle medewerkers
- Aandragen oplossingen aan het projectteam
activiteiten
management, testen, ondersteunen, communiceren, advisreren
tools
MS-Word, MS-Excel, Agresso Business World, Visual Basic for Applications, Crystal Reports

februari 2004 - april 2004
Peek Traffic (consultant rapportage en BI)
Ontwerp en ontwikkeling van een rapportage programma.
Het bedrijf ontwikkelt commerciŽle verkeersstroom systemen. Peter heeft rapporten ontwikkeld voor een software systeem waarmee busritten in Eindhoven op haltes worden gepland en waarmee informatieborden voor de reizigers dynamisch worden aangestuurd. De rapporten geven inzicht in de prestaties van het systeem. Ook heeft Peter een herontwerp uitgevoerd van een Visual Basic toepassing waarmee de rapporten zijn op vragen met parameters.
activiteiten
planning, technisch ontwerp, programmeren, ontwerp rapporten, documenteren en installeren
tools
Informix Dynamic Server, Crystal Reports, Visual Basic 6.0, MS-Office

november 2003 - december 2003
Imtech (consultant rapportage/ software engineer)
Ontwerp en ontwikkeling van een management rapportage programma.
Gerapporteerd worden verwachtingen rond openstaande offertes en aankomende grote projecten, zodat het bestuur inzicht krijgt in de marktontwikkelingen in de komende jaren. Verschillende vestigingen leveren hiertoe gegevens aan. Naast deze invoer functionaliteit heeft Peter tientallen rapporten ontwikkeld, die vooral bestaan uit grafieken waarin omzetten en aantallen naar diverse dimensies zijn uitgezet. Deze rapportages geven niet alleen inzicht in de toekomstverwachting van de totale onderneming, maar tonen ook de ontwikkeling in het verleden
activiteiten
functioneel ontwerp, database ontwerp, ontwikkeling invoerschermen, ontwikkelen rapporten en grafieken.
tools
MS Access

oktober 2003 - november 2003
Kema (consultant rapportage en BI)
Ontwikkeling van tientallen complexe rapporten in Crystal Reports. De rapportages maken kwaliteitscontrole mogelijk op de energie levering door de Nederlandse netwerkleveranciers. De rapporten maken inzichtelijk hoelang afnemers geen gebruik hebben kunnen maken van elektriciteit. De rapportages zetten deze feiten af tegen verschillende dimensies, zoals defecte componenten, soorten netwerken, soorten componenten, enz. Peter heeft geadviseerd over het gebruik van Crystal Reports en complexe opvragingen in SQL. Ook heeft Peter bijgedragen aan de implementatie van de rapporten.
activiteiten
advies, technisch ontwerp en implementatie van rapporten.
tools
Crystal Reports, MS-Access, Oracle, Paradox

oktober 2003
Imtech (consultant/ software engineer)
Ontwerp en ontwikkeling van een database applicatie in MS Access voor de vastlegging van informatie over vastgoed. Het doel van de applicatie is het optimaliseren van het gebruik van een groot aantal kantoorpanden. Met het programma is de vastgoedbeheerder in staat om snel inzicht te krijgen in beschikbare ruimte en de afloop van huurovereenkomsten. Peter heeft het database ontwerp verzorgd en een heeft invoerapplicatie ontwikkeld.
activiteiten
database ontwerp, Software ontwikkeling
tools
MS Access

juli 2003 - september 2003
Peek Traffic (consultant rapportage/ software engineer)
Ontwerp en ontwikkeling van een rapportage programma voor statistieken.
Het bedrijf ontwikkelt commerciŽle verkeersstroom systemen. Peter heeft rapporten ontwikkeld voor een systeem waarmee bussen op perrons worden gepland en waarmee informatieborden voor de reizigers worden aangestuurd. De rapporten geven inzicht in de prestaties van het systeem.
activiteiten
planning, technisch ontwerp, programmeren, ontwerp rapporten, documenteren en installeren
tools
Oracle 8i, PL/SQL, Crystal Reports, Visual Basic 6.0, Toad, MS-Office, Continues (software configuratie management systeem)

oktober 2002 - mei 2003
Imtech (projectleider)
Projectmanagement ontwikkeling en implementatie van een nieuw intranet in Smartsite.
Projectmethode: Prince2.
Functionaliteit:
- smoelenboek
- kennissysteem
- verjaardagskalender
- nieuws
- urenverantwoording
- evenementen kalender
- forum
- ongestructureerde content
activiteiten
projectleiding, communicatie, begroten en planning, voortgangsbewaking, voortgangsrapportage, kwaliteitscontrole,configuratiemanagement, wijzigingsmanagement
tools
MS Word, MS Project, MS Excel, Footprints (wijzigingsmanagement), Visio

2002
Imtech (consultant)
Het leveren van een belangrijke bijdrage bij een drietal inschrijvingen op aanbestedingen van klanten. De bijdrage van Peter: plannen activiteiten, opzetten document, opzetten framework, redactie, verzamelen informatiekwaliteitscontrole
activiteiten
redactie, kwaliteitscontrole, informatie verzamelen, plannen, voortgangsbewaking
tools
MS-Word, Excel

juni 2002 - augustus 2002
Imtech (projectleider/ consultant)
Inventariseren van de behoeften bij diverse groepen binnen de eigen organisatie met betrekking tot tijdschrijven.
activiteiten
intake gesprekken afnemen, verslagen maken, inventariseren van mogelijkheden in de markt.
tools
MS Word

juni 2001 - juni 2002
Flexi-Force (projectleider)
Projectmanagement van de ontwikkeling van software voor configuratie van overhead deuren voor de industrie. Een configuratie is een selectie van een aantal specifieke onderdelen, die samen een overheaddeur vormen. Elke configuratie is maatwerk.
activiteiten
projectleiding, planning voorgangsbewaking, voortgangsrapportage.
tools
MS-Project, MS-Word, MS-Excel, MS-Visual Source Safe, Crystal Reports

november 2000 - april 2001
Imtech (procesmanager)
CoŲrdineren tijdschrijfproces
activiteiten
verhelpen problemen, opstellen procedures, onderzoeken techniek, schrijven eindrapport.
tools
MS SQL Server, MS Visual Basic, ASP, MS Access, MS Word, Visio

mei 2001 - augustus 2001
Ernst & Young (technisch applicatie beheer)
Ontwikkeling van standaard beheersdocumentatie voor technisch applicatie beheer voor diverse bedrijfskritische applicaties.
activiteiten
onderzoeken en documenteren systeemarchitectuur, implementatie. ontwerpen documenten structuur.
tools
Visio, MS Word, MS SQL Server, MS IIS, MS Source Safe


februari 2001-maart 2001
KWF (projectleider)
Projectmanagement ontwikkeling van software voor het aanvragen van subsidie voor wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Een aanvraag omvat ongeveer 20 pagina's A4 en diende in 23-voud te worden ingediend. Met het nieuwe programma kunnen onderzoeksinstituten hun subsidie aanvraag invoeren en versturen in de vorm van XML documenten. De XML documenten worden met een druk op de knop geconverteerd naar PDF. Relevante delen uit de XML bestanden worden automatisch in de projectendatabase opgenomen.
activiteiten
projectleiding (plannen, bewaken, rapporteren, afspraken maken) en software engineering (ontwerpen en programmeren)
tools
MS Project, MS Word, XML, Visual Basic, MS Excel, MS Source Safe

januari 2001 - juni 2001
Daihatsu (projectleiding)
Projectmanagement van ontwikkeling van een front-end extranet applicatie. Met behulp van deze applicatie kunnen de dealers garantieclaims indienen bij de importeur. Daihatsu wil de administratieve last verkleinen, het aantal fouten verminderen en de dienstverlening aan de dealers verbeteren. De extranet applicatie is een schil rond reeds bestaande mini systemen bij de klant, die tot dan toe slechts voor haar eigen medewerkers toegankelijk waren.
activiteiten
projectleiding, voortgangsbewaking, schrijven projectplan, maken afspraken opdrachtgever, voortgangsrapportage, enz.
tools
MS-Project, MS-Word

juni 2000 - augustus 2000
Handel (projectleider)
Projectmanagement van ontwerpen e-commerce internet site voor dotcom wijnhandel bedrijf.
De onderneming was in oprichting. Zij had zeer uitgesproken en unieke ideeŽn over de functionaliteit en de gebruikersbediening van de site. Samen met de klant is een prototype en een functioneel ontwerp ontwikkeld.
activiteiten
projectleiding
tools
MS Project, MS Word, MS Source Safe

augustus 2000 - oktober 2000
Materieeldienst Bergambacht (projectleider)
Projectmanagement van ontwikkeling internet catalogus.
Het bedrijf verhuurt gereedschappen aan aannemers voor in de bouw, van hamer tot hijskraan.
activiteiten
projectleiding
tools
MS-Project, MS-Word

februari 2000 - juli 2000
Materieeldienst Bergambacht (software engineer)
Ontwikkeling internet catalogus. Het bedrijf verhuurt gereedschappen aan aannemers voor in de bouw, van hamer tot hijskraan.
activiteiten
technisch ontwerp, programmering, in bedrijf stellen, instructie
tools
C++, Object Store, internet technologie, OO

augustus 1999 - december 1999
Orion Telematica (software engineer / consultant)
Uitbreiden van een Content Management Systeem met een identificatie/ authenticatie functionaliteit op basis van Smartcard en PKI technologie. De gebruiker identificeert en authentiseert zichzelf met zijn certificaat op de smartcard. Peter heeft onderzoek gedaan naar oplossingen in de markt en de oplossing geÔmplementeerd. Peter heeft samen met Gemplus een presentatie op een beurs.
activiteiten
vooronderzoek, ontwikkeling, functioneel ontwerp, technisch ontwerp, programmering, organisatie evenement, presenteren product.
tools
Windows, Internet Information Server, TCP/IP, SSL, PKI, Smartcard technologie, C++, Object Store, MS-Project, MS-Word

mei 1999 - juni 1999
IHC Holland (software engineer)
Ontwikkeling consolidatie programma in Microsoft Excel. Functionaliteit: - intercompany correcties - valuta correcties - jaarrapportage - halfjaar rapportage
activiteiten
functioneel en technisch ontwerp, programmering, testen, in bedrijf stellen, projectleiding.
tools
Windows, MS-Excel, Quatro Pro, Ms Word, Visual Basic for Applications

februari 1998 - april 1997
IHC Smit (software engineer)
Migratie van een planning programma voor de technische dienst van een Scheepswerf.
activiteiten
functioneel en technisch ontwerp, technisch ontwerp, programmering, in bedrijf stellen, projectleiding.
tools
Windows, Delphi, SQL Server, Clipper, Crystal Reports, SQL

januari 1998 - februari 1998
Healtcare Systems Benelux (consultant)
Het leveren van een bijdrage bij de inschrijving op een openbare aanbesteding van het ministerie van defensie voor de levering van producten en diensten bij de implementatie van een multifunctionele kaart infrastructuur. Defensie wilde een multifunctionele draadloze smartcard aan al haar personeel uitgeven ter vervangen van diverse passen.
activiteiten
aanleveren technische teksten voor offerte en maken planningen.
tools
MS-Word, Smartcard technologie, beveiliging

oktober 1997 - december 1997
Healtcare Systems Benelux (senior software engineer)
Functioneel ontwerp voor een commercieel en generiek management systeem voor het beheer van multifunctionele smartcards. Het bedrijf levert smartcards en software oplossingen rond het gebruik van smartcards. Functionaliteit: - afhandeling van aanvragen om nieuwe kaarten of vervangingen - personalisatie van de kaarten met meerdere applicaties - bewaken kaart uitgifte - bewaken kaartgebruik van de kaarten - het administreren van soorten kaarten - sleutelbeheer Veel soorten partijen zijn betrokken bij het gebruik van multifunctionele kaarten: - kaarthouder - Kaartleverancier - kaartuitgever - toepassingsaanbieder
activiteiten
vooronderzoek, functioneel ontwerp.
tools
MS-Word, Smartcard technologie, OO ontwerp

juli 1997 - november 1997
Zorgsector
Het ontwerp van een medisch dossier op een geheugen chipkaart en de ontwikkeling van interface programmatuur voor diverse huisartsen en apotheek pakketen.
activiteiten
vooronderzoek, functioneel en technisch ontwerp, programmeren, projectleiding
tools
DOS, Unix, Delphi, C++, ASN.1/ BER/ TLV, Smartcard technologie

maart 1997 - juni 1997
OHRA (senior software engineer)
Ontwikkeling van een kaartaanvraag systeem. Met dit programma bestelde de verzekeraar multifunctionele personeelskaarten, gebruikmakend van de Chipper multifunctionele kaarttechnologie. Chipper, een initiatief van de Postbank, was destijds het concurrerende product van de Chipknip. De Chipper had echter meer mogelijkheden en was meer flexibel. Later is de Chipper overgegaan in de Chipknip.
activiteiten
projectleiding, functioneel ontwerp, technisch ontwerp, programmeren, testen
tools
Windows, Delphi, MS-Access, ASN.1/ BER/ TLV, Crystal Reports, SQL, Smartcard technologie

december 1995 - februari 1996
KCI Datasystems (software engineer)
De ontwikkeling van een software systeem voor het registreren van de passagiers en de bemanning van helikopter vluchten naar en tussen boorplatformen. Deze registratie is nodig in geval van calamiteiten tijdens een vlucht, zodat direct bekend is wie aan boord is en waar helikopters zich bevinden.
activiteiten
projectleiding, functioneel ontwerp, technisch ontwerp, programmeren, testen, maken rapporten.
tools
Windows, Delphi, Paradox, Crystal Reports, SQL

december 1995 - februari 1996
KCI Datasystems (software engineer)
Het onderhouden van een tijdschrijf applicatie.
Activiteiten
programmering
tools
Windows, Visual Basic, Foxpro database

juli 1995 - november 1995
Project Support DM (software engineer)
Meegewerkt aan een migratie project van Clipper/ dBase naar Visual Basic/ SQL Server. De applicatie was voor de administratie van abonnementen op het MSDN pakket van Microsoft. Het programma werd gebruikt door een direct marketing bedrijf dat Microsoft diensten verleende rond dit MSDN programma.
activiteiten
programmering
tools
Windows, DOS, Clipper, dBase, Visual Basic, SQL Server, Crystal Reports, SQL

januari 1995 - februari 1995
Project Support DM (software engineer)
Het ontwikkelen van een administratie systeem voor het afhandelen van informatie-aanvragen naar aanleiding van advertenties in de media.
activiteiten
functioneel en technisch ontwerp, programmering, instrueren gebruikers.
tools
Windows, Visual Basic, dBase, Crystal Reports, SQL

november 1994 - december1994
Project Support DM (software engineer)
Het aanleggen van een telefoon en netwerk infrastructuur bij een Direct Marketing bedrijf.
activiteiten
aanleggen en testen van alle bekabeling voor 150 werkplekken.

augustus 1993 - november 1993
Khonraad systems (software engineer)
Het ontwikkelen van een handelssysteem voor groente en fruit.
activiteiten
functioneel en technisch ontwerp, programmering.
tools
Unix, Informix database en Informix 4GL, SQL

juli 1993 - augustus 1993
Khonraad systems (software engineer)
Het meewerken aan een functioneel ontwerp van een nieuwe versie van een commercieel aan- en afwezigheid registratie systeem welke moest draaien onder Windows 3.1.
activiteiten
functioneel en technisch ontwerp, programmering.
tools
Windows 3.1, Visual Basic, SQL

Tres automatisering (engineer)
De ontwikkeling van een hardware matige PC beveiliging op een insteekkaart. De insteekkaart beveiligt een PC tegen ongeautoriseerd gebruik en beschermd de gegevens op de harde schijf met behulp van versleuteling. Bij deze beveiliging werd gebruik gemaakt van Smartcards van Gemplus en Bull.
activiteiten
ontwikkelen concept, ontwerp hardware, ontwerp digitale schakelingen, implementatie digitale schakelingen, ontwerp board layout.
tools
UltiLay, Palasm, digitale electronica, digitale techniek, booleanse algebra, programmeerbare gate arrays, TTL technologie

Tres automatisering (engineer)
Diverse automatiseringstaken bij een automatiseringsbedrijf, zoals o.a.
- instrueren en ondersteunen gebruikers van klanten
- maken van offertes
- aanleggen van netwerken en ondersteunen in het gebruik
- begeleiden van stagiaires
- leveren en installeren PC's
- assembleren PC's
- programmeren WordPerfect printerdrivers
tools
kantoor applicaties zoals bijvoorbeeld Wordperfect en Lotus 123, Lantastic netwerk operating systeem, DOS.


Tres automatisering (software engineer)
Het software onderhoud en de uitbreiding van een commercieel aan- en afwezigheids systeem. Klanten waren onder andere van Rietschoten en Houwens, DAF, IHC Smit, Quaker Oats.
activiteiten
programmeren, in bedrijf stellen bij diverse klanten, installeren klokterminals.
tools
COBOL, MS-DOS.

Nederlands Foto Instituut (software engineer)
Ontwikkeling van een beeld archiverings systeem voor het Nederlands Foto Instituut.
activiteiten
functioneel en technisch ontwerp, programmeren, in bedrijf stellen, instructie gebruikers, demonstreren.
tools
COBOL, assembly, MS-DOS

Tres Automatisering (software engineer)
Onderhoud aan een database manager waarbij gebruik werd gemaakt van een b-tree opslag structuur. De b-tree manager werd als tool gebruikt voor diverse database applicaties van Tres Automatisering.
activiteiten
ontwerp programmeren
tools
assembly

ECT (software engineer)
De ontwikkeling van een document beheer systeem.
activiteiten
funtcioneel en technisch ontwerp, programmeren, in bedrijf stellen
tools
COBOL, DOS

Tres Automatisering (software engineer)
Het software onderhoud en de uitbreiding van een commercieel financiŽle applicatie.
activiteiten
technisch ontwerp, programmeren, in bedrijf stellen
tools
COBOL, DOS

Rietschoten en Houwens (software engineer)
De ontwikkeling van een bestel en order administratiesysteem voor Rietschoten en Houwens Ridderkerk
activiteiten
functioneel en technisch ontwerp, programmering, in bedrijf stellen, instrueren, projectleiding.
tools
COBOL, DOS

Nutricia (operator) december 1988 - november 1989
Operator op een IBM mainfraim
activiteiten
operationele werkzaamheden
tools
IBM VM, CICScv: 4443

  Reageer per email op dit CV.
  Bel ons direct voor bemiddeling.


vrijdag, 21-06-2024, 17:26:20