Inloggen mijn CV

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
No Title
cv: 4728

  Reageer per email op dit CV.
  Bel ons direct voor bemiddeling.

Functie: SAP Projectmanager / Sr. Consultant
Beschikbaar opzegtermijn 1 maand
Zoekt: Opdracht
Opleiding:

OPLEIDINGEN:
Algemeen

2005-2007: MScBA, Master of Science in Business Administration aan de RSM Erasmus University verdieping in Entrepreneurship
2001 GITP Management Opleidingen;
- Training Adviesvaardigheden voor Interne Adviseurs
1992 t/m 1995: Bedrijfseconomie, Open Universiteit. Kort Hoger Onderwijs.
1992 t/m 2004: Bachelor Bedrijfskunde afstudeerrichting logistiek en marketing,
Open Universiteit. Modulair opgebouwd;
- Organisatie en Management: 1992
- Organisatietheorie: 1992
- Marketing 1: 1992
- Ondernemingsplanning 1: 1992
- Economische orde en markt: 1993
- Inleiding Productiemanagement: 1993
- Kwantitatieve methoden voor logistiek management 1993
- Statistiek 1 A: 1993
- Statistiek 1 B: 1994
- Materials Management: 1994
- Arbeid in verandering: 1994
- Administratieve Organisatie: 1995
- OriŽntatie op bedrijfs - en bestuurskunde 1995
- Balans, resultatenrekening en administratieve proc. 1995
- Fysieke distributie: 1996
- Personeelsbeleid 1 A: 1996
- Marketing Management : 1997
- Inkoopmanagement: 1998
- Wiskunde in bedrijf 1: 1999
- Project Management: 1999
- Financieel Management I : 2001
- Financieel Management II: 2003
- Overheid en Onderneming: 2002
1980 t/m 1984: HBO - voeding en diŽtetiek, afgesloten met diploma
1984: MEAO - informatica, basisopleiding informatica
1978 t/m 1980: HAVO, afgesloten met diploma
1973 t/m 1978: MAVO, afgesloten met diploma

Vakkennis:

Functioneel

2003: Delta Materials Management 3.x-4.6 SAP R/3 D346MM
2001: ASAP Managing Organizational Change SAP ASAP95
2001: MySAP.com Workplace SAP MY301
2000: B2B Procurement SAP R/3 ECO210
2000: EURO conversie SAP R/3 CA990
2000: ASAP Implementation SAP ASAP91
2000 : ASAP 4.6 Gecertificeerd SAP ASAP91
1999: Financial/Mgmt. Acount.&Reporting SAP R/3 AC010
1999: Retail Assortimentsplanning SAP R/3 IRT110
1999: Retail Configuratie en Organisatie SAP R/3 IRT250
1998: Roll-out Worksh. Service Management SAP R/3 D40SM
1997: Configuratie Service Management SAP R/3 LO860
1996: Preventief Onderhoud SAP R/3 PM030
1996: Customizing Onderhoud SAP R/3 PM100
1995: Inkoop SAP R/3 MM020
1995: Waardering SAP R/3 MM040
1995: Manufacturing Resource Planning SAP R/3 MM060
1995: Inleiding Production Planning SAP R/3 PP006
1995: Onderhoudsafhandeling SAP R/3 PM020
1994: Business Process Redesign
1994: Stamdata Plant Maintanence SAP R/2 RM621
1994: Onderhoudsafhandeling SAP R/2 RM622
1994: Inleiding Material Management SAP R/3 MM010
1994: Voorraadbeheer SAP R/3 MM030
1994: Magazijnbeheer SAP R/3 MM050
1994: Factuurcontrole SAP R/3 MM070
1994: Customizen SAP R/3 MM080
1993: Spectris informatiesyteem
1993: Project Management
1991: Superproject Expert
1992: Effectief vergaderen
1989: Presentatietechniek


Technisch

1993: All-in-1 upgrade training 3.0
1991: Pathworks performance en tuning
1990: MAILBUS network management
1990: PCSA services voor MS-DOS
1989: VMS cluster management
1989: Introduction to ORACLE
1989: Database administration
1989: All-in-1 management upgrade
1988: VMS systems management II
1988: All-in-1 gebruik
1988: All-in-1 management
1988: VMS understanding DECnet
1988: VMS DECnet management
1988: VMS technical update
1987: VMS architectuur en concepten
1987: VMS utilities en commands
1987: VMS systems management I
1986: Operating systems
1986: VMS Operator
1986: AMBI I1

Ervaring:

Werkervaring:
Vanaf 1/9/06: Zelfstandig Ondernemer in Organisatieontwikkeling en Informatiemanagement met name op het raakvlak van bedrijfsstrategie en ICT-vraagstukken.
Specialist op het gebied van SAP voor MM en PM.

1/1/04 - 1/9/06: Projectmanager / Sr. Consultant

Bij een ingenieursbureau in de onderhoudsbranche gericht op onderhoudsconcepten, plant performance en SAP implementaties met name op het gebied van de productie- en onderhoudslogistiek.

1/6/02 - 1/1/04: Projectmanager en Business Consultant

In een dienstverlenende organisatie in de
automatiseringsbranche gericht op implementatie van bedrijfs-besturingssystemen

1/4/00 - 1/6/02: Account Consultant en Senior Business Consultant Advies & Innovatie

Postkantoren BV, Informatie en ProcescoŲrdinatie afdeling Consultancy te Utrecht.


1/1/98 - 1/4/00: (Senior) Business Consultant / Project Manager

Inter Access Business Solutions te Hilversum, dienstverlenende organisatie in de automatiseringsbranche gericht op implementatie van bedrijfsbesturingssystemen.


1/10/93 - 1/1/98: Information Consultant / Projectleider

Inter Access Business Solutions te Hilversum.


1/8/1989 - 1/10/93: Technical Consultant

Inter Access Software Consultancy te Hilversum, dienstverlenende organisatie in de automatiseringsbranche gericht op het ontwikkelen en beheren van software.


1/1/1988 - 1/8/1989: Systems Manager

PTT Telecom te Amsterdam, Afdeling Systeembeheer.


1/8/1986 - 1/1/1988: Assistent Application Manager

Elsevier Science Publishers te Amsterdam, Afdeling Applicatiebeheer.

Van 1/1/04 tot 1/9/06 werkzaam bij een dienstverlenende organisatie

De functie bestaat uit verschillende rollen. Zo was ik betrokken bij de projectvoorstellen van SAP PM bij Bavaria en bij een conversietraject in SAP van PM data bij SCA Packaging.
Ook heb ik een volledig traject van offerte, implementatie en nazorg verzorgd bij Unimills in SAP PM/MM versie 4.7.
Ook was projectmanager voor een automatiseringsproject waarbij in de back-office de MicroSoft Business Solution Axapta wordt geÔmplementeerd in samenwerking met een MicroSoft partner.

Daarnaast;

- Coach en begeleid ik een aantal consultants

- Het voorzitten van werkgroepen het opstellen van informatieprocessen- en
bedrijfsprocessenmodellen.

- Het inrichten van het bedrijfsinformatiesysteem voor de gebieden Materiaal Beheer (Material Management / MM), Onderhoud (Plant Maintenance / PM) en de integratie met Finance & Controlling (FI / CO).

- Het vaststellen en beschrijven van procedures en formulieren voor niet geautomatiseerde informatiefuncties.

- Het ontwikkelen van opleidingsmateriaal en het geven van management- en gebruikerstraining.

- Pre-sales activiteiten zoals het verzorgen van demo's, workshops en het bezoeken van potentiŽle klanten.

- Het adviseren van bedrijven bij de opzet van de beheersorganisatie omtrent de bedrijfsinformatiesystemen. Het samenstellen van takenpakketten en verantwoordelijkheden voor kerngebruikers, applicatiebeheer en het technisch beheer. Het begeleiden bij het opzetten van procedures.

- Het opstellen van workflows, testscenario's, acceptatie- en (data)conversieplannen.

- Het analyseren, opstellen en beschrijven van functionele specificaties.

- Het opstellen van gebruikersinstructies.

- Heb ik de pakketselectie (Axapta of SAP All-in-One) voor een ingenieursbureau gerealiseerd en de onderhandelingen gevoerd

- Adviseer ik de eigen directie bij ICT-vraagstukken

- Maakte ik offertes voor aanbestedingen op het gebied van SAP voor diverse klanten
en ontwikkelde ik commerciŽle items als flyers en events.


Van 1/6/02 tot 1/1/04 werkzaam bij een SAP dienstverlenende organisatie

De functie van Project Manager bevat het managen van de aspecten tijd, middelen, informatie, omgeving en kwaliteit.
Ik was werkzaam op een groot SAP project bij Malmberg / Van In welke respectievelijk in Nederland en BelgiŽ uitgevers zijn met name op het educatief vlak.
Het project waar ik verantwoordelijk voor was betreft een project van 3 miljoen Euro, waarbij ongeveer 15 personen van Solution Partners en 50 personen van uitgeverij Malmberg in Nederland en uitgeverij Van In in BelgiŽ waren betrokken. Binnen het team met consultants zijn de SAP versie 4.7 modules FI/CO, COPA, MM, WMS, SD, PP, PS, BW en IS-Media geÔmplementeerd.

Daarnaast;

- Heb ik zelf in het fullcycle traject delen geÔmplementeerd van MM, PS en IS-Media.

- Was ik mentor van consultants in de dienstverlenende organisatie voor zowel consultants op het Malmberg project als daar buiten.

- Was ik in de stuurgroep de vertegenwoordiger voor de Solution Partners organisatie en stuur
ik de Project Manager van Malmberg en Van In aan zodat de juiste zaken op het juiste moment plaats vinden.

- Gaf ik regelmatig presentaties op allerlei niveau's.

- Zat ik het consultancy-projectoverleg voor en participeer ik in een aantal andere overlegorganen van de Malmberg / Van In organisatie.

- Fungeerde ik voor de conceptuele en abstracte inhoudelijke vraagstukken als business consultant voor Malmberg / Van In bijvoorbeeld als het gaat om de organieke-structuurafbeelding in het geÔntegreerde informatiesysteem.

- Is de projectmatigewerken methode van SAP genaamd ASAP gebruikt als hulpmiddel bij de
implementatie.


Van 1/4/2000 tot 1/6/2002 was ik werkzaam bij Postkantoren BV.

De functie van Senior Business Consultant / Project Manager bij de afdeling Informatie en ProcescoŲrdinatie-Consultancy welke het strategisch ICT beleid van Postkantoren B.V ontwikkelt, uitvoert en beheert.

Daarnaast;
- gaf ik gevraagd (en ongevraagd) advies, presentaties aan de directie en management op het gebied van ICT van de totale Postkantoren organisatie (inclusief dochteronderneming BRUNA en Business Partners). Trad ik op als sparring partner voor businessvraagstukken op het raakvlak van bedrijfsvoering en IT aspecten. Daarnaast maakte ik de vertaling naar de uitvoering in vooronderzoeken en projecten.
Het adviseren aan de directie en projectleiders over eventuele aspecten met betrekking tot de veranderingen door de implementatie van meer optimale processen, (integrale) systemen en methoden & technieken in relatie tot de ondernemingscultuur.

- Heb ik in SAP versie 4.4 MM verbetervoorstellen geÔmplementeerd.

- relaties verzorgen en ontwikkelen met bestaande en nieuwe business partners en de interne organisatie in relatie tot de processen en ICT.
Het onderhouden van het netwerk van leveranciers.

- het mede bepalen van de ICT visie en -migratie in een meerjaren beleidsplan genaamd procesblauwdruk- en ICT-blauwdruk Postkantoren 2005 (informatiebeleidsplan) in relatie tot de strategische heroriŽntatie van de bedrijfsdoelstellingen tot 2005.

- het, als voortrekker, opstellen van een branchemodel op basis van best-practices om uiteindelijk te komen tot een selectie van standaardpakketten. Dus was ik betrokken bij de logistieke en financiŽle vraagstukken (in relatie tot ICT) voor zowel Postkantoren als BRUNA (merendeel franchising) Uiteindelijk leidt een dergelijk kader van best-practices tot een meer specifiekere invulling als bijvoorbeeld web-enabled rechtstreeks bestellen tussen wederverkopers en business partners, invoering van nieuwe kassasystemen / winkelautomatisering, vervanging van de back-office eilandautomatisering.

- heb ik mij in het bijzonder ingezet om in eerste instantie bewustwording tot stand te brengen en kennis over te dragen in alle lagen van de organisatie (presentaties, (voor)onderzoeken) om middels X-ERP (o.a. Exact Global en/of mySAP.com) tot een efficiŽntere bedrijfsvoering te komen. Dit heb ik in eerste instantie alleen opgezet. Later heb ik een aantal mensen enthousiast weten te maken voor de ideeŽn en de lijn de verdere promoting (op politiekvlak) laten verwezenlijken.
Heb ik bij Postkantoren een eerste aanzet gegeven de interne processen te structureren en deze om te buigen in een strategische ICT visie, d.m.v. het maken van business cases, het begeleiden van een ERP haalbaarheidsonderzoeken en het maken van een risicoanalyse.

- Tijdens de Project Preparation en de Blue Print als intern projectleider gefungeerd bij Postkantoren BV en BRUNA in samenwerking met Inter Access, CGEY, Atos Origin.

- door een verandering in de omgeving, onder sterke invloed van de businesspartners, is besloten tot een strategische heroriŽntatie (reorganisatie), en is er destijds niet voor gekozen om in een ERP implementatie te investeren.
Alle activiteiten hebben er wel toe geleid dat Postkantoren van een maatwerkomgeving nu, veranderde naar een meer standaard applicatie omgeving.
Mede hierdoor is er bij Postkantoren een eerste aangezet gegeven om van taak- en afdelingsgericht tot meer procesgericht denken en werken te komen. Daarnaast is er besparing van de huidige (SAP en niet-SAP) systeemomgeving gerealiseerd onder invloed van de SAP haalbaarheidsstudies en vooronderzoeken.

- heb ik geadviseerd hoe het beste in de Postkantoren organisatie een SAP Competence Center in de afdeling IT-exploitatie opgezet kan worden.


- Bepalen van de strategie t.a.v. de EURO-conversie en het managen hiervan in de rol van Project Manager.

- Voor de SAP SLA heb ik een kostenreductie van meer dan 50 % weten te realiseren met behoud van dezelfde kwaliteitsnormen als voorheen.

- Het ondersteunen en coachen van de functionele SAP applicatiebeheerders bij de operationele werkzaamheden. Daar waar mogelijk hands-on geleverd.


In de periode van 1/8/1989 tot 1/4/2000 ben ik werkzaam geweest bij Inter Access Business Solutions.

Vanaf 1/10/1993 was ik Functional Consultant bij Inter Access in fullcycle implementaties van de informatiesystemen SAP R/2 en SAP R/3 verzorgde bij onder andere;
BASF te Antwerpen, Tulip Computers International te Den Bosch en te Mechelen (BelgiŽ), BK-Gas te Hoofddorp, VARTA te Utrecht en Carbon Black Nederland te Rotterdam, Struijk Verwo.

- het voorzitten van werkgroepen.

- het maken van projectplanningen en het samenstellen van het projectteam. Het analyseren, inventariseren en beoordelen van projectrisico's en het eventueel formuleren van beheersmaatregelen.

- bedrijfsprocesanalyses en het eventueel doorvoeren van verbeteringen, herontwerp van bedrijfsprocessen met als resultaten bijvoorbeeld verlaging van voorraad, het van produceren op voorraad naar assemble-to-order (ATO), risicospreiding bij toeleveranciers, maar ook de veranderingen van taken voor bedrijfsfunctionarissen.

- het opstellen van informatieprocessen- en bedrijfsprocessenmodellen.

- het inrichten van het bedrijfsinformatiesysteem voor de gebieden Materiaal Beheer (Material Management), Onderhoud (Plant Maintenance) en Service (Service Management), Productiemanagement (PP) en de integratie met Finance & Controlling (FI/CO).

- het vaststellen en beschrijven van procedures en formulieren voor niet geautomatiseerde informatiefuncties.

- het ontwikkelen van opleidingsmateriaal en het geven van management- en gebruikers- training.

- pre-sales activiteiten zoals het verzorgen van demo's, workshops en het bezoeken van potentiŽle klanten.

- het adviseren van bedrijven bij de opzet van de beheersorganisatie omtrent de bedrijfsinformatiesystemen. Het samenstellen van takenpakketten en verantwoordelijkheden voor kerngebruikers, applicatiebeheer en het technisch beheer. Het begeleiden bij het opzetten van procedures.

- het opstellen van workflows, testscenario's, acceptatie- en (data)conversieplannen.

- het analyseren, opstellen en beschrijven van functionele specificaties.

- het opstellen van gebruikersinstructies.


Na 1 januari 1998 kwam daarbij dat ik daarnaast ook Consultant SAP / Project Manager was.

De functie heeft als volgt invulling gekregen;

- fungeerde ik als primus interparis in een SAP R/3 implementatieproject bij GIBO en CBN.
Ik bewaakte de ASAP-methodiek, controleerde de projectdoelstellingen en ondersteunde en coachte (junior) implementatie consultants. Coaching kreeg vorm door de overdracht van functionele kennis in relatie tot de projectproblematiek. Daarnaast is vooral belangrijk de overdracht van consultancyskills zoals attitude, omgaan met politieke gevoeligheden, communicatie, omgangsvormen, commerciŽle vaardigheden en gesprekstechnieken etc..

- het opbouwen van Intellectual Capital

- de ontwikkeling van methodieken die bijdragen aan een succesvolle afronding van projecten.

- naast het implementeren van bedrijfsprocessen in SAP, lag de nadruk op het communiceren van veranderingen tussen de organisatie en het projectteam en het begeleiden van de veranderingen binnen de organisatie.

- het vertrouwen wekken en het opstarten van het bewustwordingsproces bij het management met betrekking tot de gevolgen van de SAP implementatie.

- het meedenken over logistieke concepten, toekomstige bedrijfsprocessen en het aanwenden van materiedeskundigheid.

- nadat een project was afgerond onderhield ik de relaties en contacten met de beslissers binnen de organisatie.


In de periode van 1/8/1986 tot 1/10/1993 was ik werkzaam geweest bij Elsevier Science Publishers, PTT Telecom en Inter Access Software Consultancy in technische functies.

Bij Elsevier Science Publishers en PTT Telecom ben ik respectievelijk Assistent Application Manager en Systems Manager geweest. Bij Inter Access Software Consultancy ben ik werkzaam geweest als Technical Consultant. Voor dit laatste bedrijf heb ik zowel op project basis als in de detachering werkzaamheden verricht voor onder andere de Generale Bank te Brussel, British Petroleum te Amsterdam, Neddata te Rotterdam, Firmenich te Baarn, Digital te Utrecht en bij PPT Post te Utrecht, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en PTT Telecom te Groningen.

De taken en kennisgebieden lagen op de volgende terreinen:
- technische projectleiding bij de invoering kantoorautomatisering in 'Digital omgevingen'.

- het toewijzen van computer- en netwerkcapaciteit aan toepassingen op basis van de eisen van de verschillende opdrachtgevers.

- het optimaal beschikbaar houden van soft- en hardware. Het beheren van het operating systeem (VAX/VMS), het netwerk (DECnet), de databases (ORACLE), en de kantoorautomatiseringsapplicaties (ALL-IN-ONE, PathWorks).

- het analyseren van (complexe) storingen in het computersysteem. Het verhelpen van de storingen, eventueel in overleg met de leveranciers van de hardware en (systeem)software.
Maatregelen treffen ter voorkoming van storingen.

- het tunen en regelen van de performance van de computersystemen.

- het veilig stellen van de gegevens

- gebruikersondersteuning (van eerstelijns tot derdelijns)

- verantwoordelijk zijn voor de werkvoorbereiding

- het voeren van een autorisatie-administratie en toetsen van autorisatie-aanvragen.

- het ontwikkelen en verzorgen van gebruikers- en beheerdersopleidingen en het maken van handboeken.

cv: 4728

  Reageer per email op dit CV.
  Bel ons direct voor bemiddeling.


vrijdag, 21-06-2024, 15:06:05